Privacy Policy

Slot.se, (”Slot.se” eller ”vi”) arbetar med prestationsbaserad marknadsföring samt leadsgenerering på internet.

När du använder Slot.se’s olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför bör du läsa och förstå integritetspolicyn innan du använder Slot.se’s tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du undvika att använda våra tjänster.

Slot.se är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda och behandla dina personuppgifter säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Du bör vara medveten om att trots att vi bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter kan information förvaras i databaser som är åtkomliga för andra företag. Vid åtkomsten till dina personuppgifter ska alla företag uppfylla de standarder som föreskrivs i den här policyn.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Slot.se är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Behandling av dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Slot.se personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Födelsedata
 • E-postadress
 • Lösenord
 • IP-adress
 • Platsuppgifter
 • Webbplatsanvändning
 • Kön
 • Ålder
 • Profession
 • Personliga preferenser och åsikter

När behandlar vi dina personuppgifter och till vad?

När du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster samlar Slot.se in information från dig.

Dina uppgifter används till att:

 • e-postutskick med marknadsföring av våra produkter och tjänster
 • förbättring av våra sajter och verksamhet utifrån analys av den information vi sparar i våra system
 • förbättra upplevelsen av riktade annonser från oss
 • skapa användare på chatplattform eller online community, om vi gör en sådan plattform tillgänglig
 • uppfylla eller utöva våra juridiska skyldigheter och rättigheter

Vi behandlar bara dina personuppgifter i de syften som föreskrivs i stycket ovan, och när vi är övertygade om att:

du har gett oss tillstånd att använda uppgifterna på något av de sätten eller
vår användning av dina personuppgifter behövs för att stödja Slot.se’s legitima intressen, ex produktförbättring eller analyser av data, på ett sätt som är rimligt och respektfullt mot dig som privatperson.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I vårt löpande arbete behöver vi använda oss av tredjepartsaktörer för att kunna administrera och driva vår verksamhet. Nedan listas de tredjepartsaktörer som vid tillfälle kan behöva åtkomst till dina personuppgifter.

 • The Rocket Science Group LLC, leverantör av tjänster för e-postutskick, med säte i USA, som är s k privacy shield-certifierad och behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Läs mer här:
 • Automattic Inc, leverantör av plugin och värd på WordPress.com, med säte i USA, som är s k privacy shield-certifierad och behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Läs mer här:
 • Google, Hotjar, leverantör av analystjänster, som behandlar personuppgifter för sina egna syften. I vår cookiepolicy finns information om hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter av analysleverantörer
 • Molntjänster eller andra tjänsteföretag som på uppdrag av oss hanterar dina personuppgifter
 • Om vi måste avslöja uppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, slå vakt om våra intressen eller vår trygghet.
 • Om vi säljer, köper eller omorganiserar vår verksamhet eller dess tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredjepartsaktör, inklusive potentiella köpare/säljare.

Internationella överföringar

Med internationella överföringar avses att dina personuppgifter delas till ett land utanför Europeiska unionen. Som föreskrivs i föregående paragraf kan vi tillåta åtkomst till dina personuppgifter för tredjepartsaktörer utanför Europeiska unionen.

I händelse av en juridisk- eller myndighetsbegäran från en utländsk brottsbekämpande myndighet utanför Europeiska unionen kan vi också komma att avslöja dina personuppgifter.

Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att internationella överföringar av dina personuppgifter administreras på ett sätt som tar tillvara på dina rättigheter och intressen. Varje begäran om information som vi får från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer att kontrolleras noga innan vi lämnar ut någon personlig information.

Ifall du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört enligt ovan, se kapitlet ”Vad har du för rättigheter?”

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge vi anser det nödvändigt för att uppfylla de syften som nämns i avdelningen “När behandlar vi dina personuppgifter och till vad?” i denna policy.

Det kan hända att dina personuppgifter sparas under en viss tidsperiod för att uppfylla krav som har med juridik, skatter eller bokföring att göra.

När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att se till att de raderas på ett tillförlitligt sätt eller anonymiseras.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt angivna kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att begära rättelse ifall dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. Av integritets- coh säkerhetsskäl kan vi komma att kräva att du identifierar dig i samband med vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Slot.se’s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagar och regler.


Cookies

För att du ska ska få full funktionalitet, känna igen dina preferenser och kunna använda vår webbplats så bekvämt som möjligt använder vi så kallade cookies.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Dina alternativ
Genom att använda vår webbplats samtycker du till användning och lagring av cookies på din dator eller enhet.

Det går att använda vår webbplats utan cookies, men vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar som de ska eller så kan navigeringen runt webbplatsen bli trögare.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator eller enhet kan du avaktivera det relevanta alternativet i systeminställningarna i din webbläsare. Du kan också radera sparade cookies i systeminställningarna i din webbläsare när helst du behagar.

Cookie-kategorier
Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessionscookie och den andra kallas permanent cookie. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör t.ex. så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig.

På vissa av våra webbsidor kan det hända att vi ber om ditt samtycke till hantering av cookies och andra elektroniska hjälpmedel. För information om vad ditt samtycke omfattar och hur du återkallar ditt samtycke hänvisar vi till informationen som ges på respektive hemsida där en sådan förfrågan sker.

Våra webbplatser och dess tjänster kan använda Hotjar. Cookien från Hotjar kommer att analysera din användning av vår webbplats, med målsättningen att ge dig en bätttre webbplatsupplevelse, upptäcka tekniska problem samt analysera trender. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig på Hotjars webbplats.

Pixlar

Utöver cookies använder vi även pixlar på våra webbplatser. Pixlar är elektroniska verktyg som gör det möjligt för oss att kunna visa anpassade annonser för dig på den eller de webbplatser som varje pixel hör till. Varje pixel samlar information om ditt beteende när du besöker våra webbplatser, bland annat vilka URL:er du besöker, och informationen lagras hos det företag som respektive pixel hör till. Slot.se kan därefter använda sig av informationen för att skapa målgrupper för vår marknadsföring. Vi kan ta fram anpassade annonser för respektive målgrupp som vi publicerar på de webbplatser vars pixlar vi använder oss av. Informationen som samlas in genom pixeln är aggregerad och kan inte kopplas samman med dig som individ.

Vi använder oss av pixlar från Google och Facebook. Anledningen till att vi använder oss av pixlar är för att vi på ett bättre sätt ska kunna presentera annonser för dig när du besöker webbplatser som drivs av Facebook eller Google. Genom annonserna kan du till exempel få information om erbjudanden från Slot.se som vi tror att du skulle vara intresserad av.

Facebook-pixeln är endast aktiverad om du har ett användarkonto på Facebook och har gett Facebook tillåtelse att visa anpassade annonser för dig. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till anpassade annonser på Facebook genom att ändra inställningarna för ditt Facebook-konto. För att ändra dina annonsinställningar, följ denna länk. Utöver informationen som samlas in genom Facebook-pixeln på våra webbplatser kan Facebook även samla in information om ditt beteende på Facebooks webbplats.