Om vår metod

Vår mission är att öka tiden som våra kunder pratar om önskat läge och nästa steg, istället för att fastna i att identifiera det som inte fungerar eller se sina goda ambitioner rinna ut i sanden. Forskningen visar att människor som kan föreställa sig hur de vill att något ska göras kraftigt ökar motivation och sannolikhet för att man också når önskade resultat.

Att använda SLOT och ”önskat läge” kan sammanfattas i fyra punkter.

  1. Visualisera önskade beteenden för framgång
  2. Identifiera styrkor och utveckla dessa
  3. Uppskatta små och stora framsteg i vardagen
  4. Positiv dialog om nästa steg

Enkla hjälpmedel i praktiken.

Framtidsfokuserad medarbetarundersökning; frågar också om önskat läge, visar mer exakt er potential, alla kan förstå och du vinner tid när ni ska prata om önskat läge och nästa steg.
Framtidsdialog; är det enkla och effektiva sättet att dra nytta av er medarbetarundersökning genom dialog om önskat läge för att ta nästa steg och få resultat.
Förändringsstöd och Den inre resan; är arbetssätt du kan dra nytta av när du vill använda mer av våra erfarenheter för att få extra energi att nå önskat läge och få resultat.

Mer önskat läge ger resultat.

Att nå önskat läge med SLOT ger bättre prestationer, nöjda medarbetare, starkare ledarskap och förbättrad arbetsmiljö och hälsa i verksamheten. I forskningsprojekt har vi dessutom validerat att vår Framtidsfokuserade medarbetarundersökning tillsammans med Framtidsdialog och träning av ledare också ger önskad förändring. Vi kan garantera önskad effekt om du använder metodens enkla steg.

Grunden i vår metod.

Vi har från början fyllt vår metod med framgångsfaktorer som vinnande idrottare använder. Samma framgångsfaktorer ger vinnare i arbetslivet och vi är övertygade om att dagens ökade tempo, hårdare konkurrens, osäkerhet och tidsbrist kräver ännu mer ökat fokus på dessa faktorer för att få med sig sin organisation till önskade resultat. Metoden är baserad på forskning och erfarenheter inom bl a Solution Focus, Beteendeanalys, ”Self efficacy”, Positiv organisationspsykologi och Mental träning.

Börja med en workshop och prova på SLOT.

Fortbildning kostar pengar, heter det ju. Men inte i det här fallet. Vill du så bjuder vi på en workshop om konsten att använda önskat läge för att nå önskade resultat i organisationen. Vi berättar om hur andra företag och andra branscher gått till väga och vilka resultat de nådde. Du får prova SLOT-metoden och vill ni ha handfasta råd så bjuder vi på dem också.