Nyheter

Ökat engagemang med Framtidsdialog i Atlas Copco Compressor

30 oktober, 2016
Atlas Copco Compressor har ca 120 medarbetare inom försäljning och service på den svenska marknaden. SLOT har fått i uppdrag att träna och handleda ledningsgrupp och ledare för att lyckas involvera alla medarbetare i viktiga strategiska förändringar 2017 och samtidigt öka engagemang och delaktighet i organisationen. En del av uppdraget är att ge stöd till Atlas Copco att få mer nytta och effekt från den medarbetarundersökning man använder.


Test av digitalt coach-stöd

2 oktober, 2016
Under hösten kommer vi testa ett nyutvecklat verktyg för digitalt coach-stöd, Dreadbeater. Under fyra veckor ger vi oss själva ut på en resa för att utveckla våra egna önskade vardagsbeteenden. Vad händer och vad kommer påverka att vi lyckas?
I förändringsprocesser kommer en del av framgången från att varje person lyckas beskriva egna små steg, börjar gå och sedan fortsätter i önskad riktning. Vi vill testa hur Dreadbeater tillsammans med positivt stöd i grupp påverkar möjligheterna att lyckas.


Ledarutveckling i Samordningsförbundet Västmanland

24 augusti, 2016
SLOT genomför i höst ledarutveckling av ledare från regionens kommuner, Försäkringskassa, Landstinget och Arbetsförmedlingen. Utvecklingsdagen ger träning hur ett lösningsfokuserat ledarskap kan ta ledare genom utmaningar som är vanliga i offentlig sektor. Konsulten Per Lundqvist kommer bl a beskriva ett långsiktigt framgångsrikt arbete i Region Kronoberg där en lösningsfokuserad metod har påverkat hur de driver sin strategiska utveckling och leder organisationen. Utvecklingsdagen kommer ge konkreta verktyg som kan användas för att:

– skapa mer önskad utveckling i ledningsgruppen
– leda en strategisk arbetsgrupp till snabbare resultat
– få mer gjort av ”det viktiga” genom smartare dialog i verksamhetsplanering, styrning och uppföljning

Utvecklingsdagen är sista delen i ledarprogrammet ”Lösningsfokuserat ledarskap”, arrangerad av Samordningsförbunden i Västmanland och Ledarskapsakademin inom Västerås stad och VKL.


Utveckling av ledare och grupper i Nacka kommun

4 april, 2016
Nacka kommun kommer att använda SLOT:s Framtidsfokuserade medarbetarundersökning och Framtidsdialog för att utveckla ledare och grupper inom Äldreomsorg och Fastighet. Projektet innehåller bl a träning av ledare och coachstöd från en SLOT-konsult. Projektet startar i april och pågår under 2016.


Seminarium om lösningsfokus i Västmanland

22 oktober, 2015
Hur når vi snabbare vårt önskade läge även när tiden är knapp?
3 december genomför Per Lundquist på SLOT två seminarier i Västerås. Det är en del av två dagar där Samordningsförbundet Västmanland helt fokuserar på framgångsrik utveckling med lösningsfokus.Tema för seminarierna är goda exempel på organisationsutveckling med lösningsfokus som hanterar dagens utmaningar med högre förändringstakt, ont om tid och mer osäker framtid.

Per kommer att beskriva en metod för verksamhetsplanering för snabbare effekt och framtidsfokuserad medarbetarundersökning som framtidens sätt att arbeta med utveckling av ledarskap och medarbetarskap.
Läs mer om konferensen ”Lösningsfokuserade ledtrådar 2015” och SLOT:s seminarier: program


Startmotor till PQ Projektledning

18 maj, 2015
PQ Projektledning är konsulter inom byggprojektledning med ca 30 anställda. Företaget har en stark tillväxt och som ett led att fortsätta ta sitt nästa steg kommer SLOT genomföra tjänsten ”Startmotor” med företagets ledningsgrupp.

I partnerskap med Skandia erbjuder SLOT en ”Startmotor” till företag som vill ta nästa steg i sin utveckling. Startmotorn hjälper ledningsgruppen och företaget att realisera sina möjligheter anpassat till just den situation man befinner sig i. Startmotorn är två anpassade workshops med en erfaren coach, som både skapar handling och ger en tydligare bild hur vidare utveckling genomförs på bästa sätt. Utmaningar kan handla om att t ex lyckas med en viss önskad utveckling i företaget, att öka delaktighet och engagemang hos medarbetare, att utveckla ledningsgruppens effektivitet m.m.


Landstinget Kronoberg tecknar avtal med SLOT

2 oktober, 2014
Landstinget Kronoberg har genom upphandling valt SLOT som stöd i verksamhetsutveckling och tecknar ett avtal på fyra år, där lösningsfokus som metod var ett av de viktigaste kraven. Avtalet innebär att SLOT får förnyat förtroende och fortsätter arbetet att utveckla organisation, ledarskap, verksamhetsstyrning och en utvecklingsorienterad kultur. I uppdraget används merparten av SLOT:s olika tjänster där kärnan är den lösningsfokuserade metoden för att ge kraft till Landstinget att själva driva sin utveckling till önskade effekter.


Workshop på SOLWorld 2014

25 augusti, 2014
Per Lundquist från SLOT håller en spännande workshop under den årliga SOLWorld, som i år hålls i Stockholm i början av september. Det är den största internationella konferensen om lösningsfokus med deltagare från hela världen. SLOT har under många år arbetat med lösningsfokuserade perspektiv i sina tjänster. Under workshopen kommer Per dela med sig av erfarenheter varför han tycker lösningsfokus passar extra bra för att nå effekter även när man har ont om tid, samt tips på hur lösningsfokus kan användas inom organisationsutveckling.
Läs mer på: www.sol2014.com


Skandia använder SLOT:s Framtidsdialog

5 juni, 2014
Skandia är ny kund till SLOT och under våren har vi tränat rådgivare för att bidra till att öka effekten inom försäljning och rådgivning. Dialogmetoden är ett effektivt verktyg för en rådgivare eller säljare att visualisera behov och hitta lösningar tillsammans med kunden. Träningen har anpassats till Skandias behov och har genomfördes under tre olika dagar.


Nytt uppdrag från Protan i Norge

28 augusti, 2013
SLOT har fått ett nytt mycket spännande uppdrag att arbeta med Protan-koncernen. Protan har valt SLOT:s framtidsfokuserade medarbetarundersökning för att arbeta med utveckling av organisationen med ca 750 anställda i bl a Norge, Sverige och Polen.


Framtiden till frukost – bli inspirerad av höstens frukostseminarier på temat Futuring

10 juli, 2013
Snabbheten, förändringarna och ovissheten är här för att stanna. Futuring ger ledarskapet både ett förhållningssätt och verktyg att möta den turbulens vi upplever. Vi behöver ta tillvara de möjligheter som finns trots att det är som det är, istället för att begränsa oss själva, andra och verksamheten.
Du är välkommen på tre frukostar, där vi serverar 3 unika smakprov på verktyg för individen, ledarskapet och organisationen:
Vi bjuder! Boka in alla datum: 28 augusti, 26 september, 22 oktober.
Läs mer och anmäl dig här: futuringleadership.com


Landstinget Kronoberg använder SLOT-metoden för bättre verksamhetsplanering

1 juli, 2013
SLOT välkomnar Landstinget som nygammal kund av tjänsten Accelerate Change. Tjänsten är en del av SLOT-metoden och använder fokus på önskad situation i verksamhetsplaneringen för att ta fram förändringskraften i organisationen. Ett prestigeuppdrag att få förnyat förtroende att medverka i utvecklingen av en så viktig verksamhet, säger Per Lundquist, VD på SLOT.
Landstinget med ca 5 000 anställda kommer att använda tjänsten Accelerate Change för att hitta smarta sätt att arbeta med verksamhetsplanering och genomförande i både ledningsgruppen och hela organisationen.


mySafety använder SLOT i strategisk planering

10 april, 2013
mySafety:s verksamhet i Sverige är i stark tillväxt och kommer under våren att använda SLOT-metodens metodik i strategisk planering, Accelerate Change. Metodiken används i ledningsgruppen för att utveckla en strategisk plan och därefter för att och involvera hela organisationen. Med ökad osäkerhet och förändringstakt märker vi en ökad efterfrågan från många kunder som söker nya sätt att arbeta med planering och genomförande för öka organisationens prestationsförmåga, säger Per Lundquist, VD på SLOT.


ProHuma använder SLOT-metoden med nya kunder i Norge

5 november, 2012
Vår samarbetspartner i Norge har nyligen startat flera SLOT-projekt med nya kunder. Bland ProHuma:s nya kunder märks bl a en del av NAV, som är Norges motsvarighet till Försäkringskassan, samt en del av Bufetat, en stor statlig organisation som ger stöd till barn, familjer och arbetar med adoptioner. ProHuma kommer i projekten att använda SLOT:s Framtidsfokuserade medarbetarundersökning och Framtidsdialog. SLOT har sedan tidigare direkt samarbete med internationella konsulter placerade i Danmark, Finland, Norge, Polen och Schweiz.


Forskningsrapport bekräftar SLOT-metodens möjligheter

15 augusti, 2012
Arbetsmiljöverket publicerar en högintressant kunskapsrapport, ”Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, 2012-07”. Några viktiga slutsatser handlar om angreppssätt som SLOT-metoden använder:

1. Positiva angreppssätt istället för att åtgärda det negativa
Även om man kan uppnå positiva organisatoriska förändringar genom att åtgärda det negativa i en situation, bör mer betoning läggas på att stödja det positiva i situationen för att motverka negativa tendenser och stimulera till positiv förändring. Att åtgärda/eliminera det negativa kan väcka starkare försvarsreaktioner än att stödja det positiva. Förbättringsåtgärder i organisationer kan bli mer effektiva och mindre stressande om de som leder förändringarna använder positiva angreppssätt.

2. Träning för ökat ”Psykologiskt kapital” har effekt
Att utveckla ”Psykologiskt kapital” kan spela en viktig roll i att nå positiva resultat avseende prestation, tillfredsställelse och engagemang i arbetet, lägre frånvaro, färre stressymtom och lägre intention att sluta. Psykologiskt kapital är bl a; självtillit att ta på sig utmanande uppgifter, tilltro till att lyckas nu och i framtiden; uthållighet för att nå mål och kunna ändra riktning för att nå dem; om problem och motgångar uppstår kunna hålla ut och komma igen. Rapporten visar också att dessa egenskaper går att utveckla genom korta träningssessioner.


SLOT stärker sina resurser i Norge

1 juni, 2012
Vi är glada att välkomna vår nya samarbetspartner i Norge, ProHuma. Genom ProHuma får SLOT flera erfarna organisationskonsulter som är certifierade på SLOT-metoden.
– Förutom starkare närvaro på plats i Norge får vi flera erfarna personer som kan arbeta i våra internationella projekt, säger Per Lundquist, verksamhetsansvarig för SLOT-metoden. SLOT har sedan tidigare direkt samarbete med internationella konsulter placerade i Danmark, Finland, Norge, Polen och Schweiz och täcker in de flesta språk i Europa.


Svenska Försvarsmakten använder SLOT-metoden

5 februari, 2012
Delar av Svenska Försvarsmakten har börjat använda SLOT-metoden i ett projekt för att systematisk utveckla sig till målbilden att vara en attraktiv arbetsgivare och hälsosam arbetsplats. SLOT valdes ut bland flera leverantörer, som den metod med tydligaste fokus på ett främjande arbetssätt och positiv psykologi.

Under året kommer flera förband börja använda SLOT:s Framtidsfokuserade medarbetarundersökning och ca 100 ledare tränas i SLOT-metodens Framtidsdialog. SLOT har också utbildat och certifierat interna SLOT-specialister inom Försmakten för att öka den egna förmågan att driva utveckling.