Goda exempel

För att inspirera dig att ta nästa steg har vi samlat några goda exempel på hur våra kunder lyckats när de använder SLOT-metoden som verktyg. Här finns stora som små, fabriker och konsultföretag, lokala och internationella verksamheter. Det som förenar de är ambitionen att ta nästa steg och bli ett framtidsföretag.

ELFA

Elfa är marknadsledare i Norden på garderobsinredningar och skjutdörrar. Organisationen har 700 medarbetare med fabriker och försäljningskontor på flera olika platser i Europa. I deras målsättning att expandera i hela Europa är en välfungerande internationell organisation med engagerade medarbetare helt avgörande för att lyckas med nya utmaningar. Elfa använder alla tjänsteområden i SLOT för att bygga på de styrkor som finns i Elfa och ta nästa steg till en ännu snabbare och mer internationell organisation.

Första steget var att arbeta med Framtidsfokuserad medarbetarundersökning, Framtidsdialog och visst Förändringsstöd. I ett andra steg har SLOT även hjälpt Elfa att fokusera på nyckelfaktorer i företagskulturen genom arbetssättet i ”Den inre resan”.
– ”SLOT har stöttat vår affärsutveckling och internationella expansion. I en osäker omvärld där många marknader stannat av eller har negativ tillväxt – så fortsätter vi att växa”, säger Elfa:s VD Per von Mentzer.

KIBI

Kibi är ett konsult- och programvaruföretag med 50 medarbetare i de nordiska länderna. Nästa steg för att fortsätta växa lönsamt är att hitta mer av gemensamma arbetssätt i den nordiska organisationen och stärka den gemensamma företagskulturen.

Kibi har under flera år använt Framtidsfokuserad medarbetarundersökning och Framtidsdialog för att utveckla ledarskap, arbetsmiljö och enskilda grupper. Inför nästa steg i företagets utveckling började man också använda arbetssättet i Den inre resan för att få med hela organisationen att leva de värderingar och beteenden som kommer skapa framgång i nästa steg. I valda delar av organisationen har SLOT även gett Förändringsstöd till enskilda grupper, ledare och ledningsgruppen.

– ”Arbetssättet som vi använder och stödet från SLOT har gjort att vi har ett uthålligt driv i vårt förändringsarbete, där alla är med på tåget. Vi har redan lyckats med flera avgörande steg som tidigare varit mycket svåra att fokusera på och skapa tid för”, säger Robert Cygnaeus VD Kibi.

Stora Enso Fors

SLOT:s Framtidsfokuserade medarbetarundersökning och Framtidsdialog har använts i mer än 15 år på kartongbruket i Fors med 700-1 000 medarbetare. Med Johnny Johnsson som primus motor har han och hans medarbetare, i nära samverkan med företagsledning, arbetsledning fack och anställda, åstadkommit storverk inom organisationen genom att fokusera på framtiden, när det är som bäst. Ett arbete som lett till en hög andel långtidsfriska medarbetare, hög produktionskvalitet och ökad lönsamhet. SLOT har använts som både röd tråd i arbetsmiljöarbetet och för utveckling av ledarskap och grupper.
Stora Enso Fors har blivit kända för sitt främjande arbete. De blev bl a utsedda till ”Sveriges friskaste företag” 2005, fick priset ”Utmärkt svensk kvalitet” 2006 (SIQ) och ”Bästa arbetsmiljö” 2009.

Skogshem & Wijk

Skogshem och Wijk är en hotell- och konferensanläggning utanför Stockholm med ca 40 medarbetare. Framtidsfokuserad medarbetarundersökning och Framtidsdialog användes för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och ledarskap i verksamheten. Att hitta tid för att gemensamt prata om undersökningens resultat och nästa steg var en extra stor utmaning. Stämning och samarbete förbättrades och redan fem månader efter första undersökning och dialogarbete fick man ett kvitto på hur förbättringarna mottogs av gäster och kunder – högsta poäng någonsin i nöjda kunder.

Telia Företag

SLOT genomförde Framtidsfokuserad medarbetarundersökning med uppföljning och träning av Framtidsdialog på Telia Företag med ca 1 000 anställda. En del av arbetet var att ge träning och stöd till ca 80 chefer att utveckla sitt ledarskap, sina grupper och organisationen. SLOT-metoden användes bl a för att öka ledares medvetenhet om gruppens unika behov och att hjälpa ledaren att genom dialog utveckla önskade beteenden hos sig själv och sin grupp. Inom ett år hade redan 75% av ledarna anpassat sina beteenden och ökat dialogen om önskat läge, med mycket tydliga effekter på hälsa och ekonomi i sina grupper.

Projektet på Telia Företag och utvärderingen av SLOT-metoden gjordes inom ramarna för A2000+ , ett forskningsprojekt där SLOT-metoden användes i samverkan med Institutet för framtidsstudier, Karolinska institutet och finansierades av Alecta. I början och slutet av projektperioden gjordes kompletterande mätningar av utfall på ekonomi, hälsa, arbetsmiljö, kommunikation, planering. I projektet har vi fått möjlighet att validera SLOT:s metod för att nå önskade beteenden och inte bara undersöka.

Forskningsprojekt med SLOT

SLOT har utnyttjats i en rad olika forskningsprojekt som lett resultat som idag kan användas för våra kunder, några exempel:

Vilka spelregler skapar hälsa och ohälsa?
Forskningsprojekt kring organisationskultur och utbrändhet, Karolinska Institutet.

Hur vi biologiskt kan mäta arbetsmiljöns effekt på chefer.
Biological Correlates of Social Support and Pressure at Work in Managers, Institutet för Psykosocial Miljömedicin.

Resultaten beskriver sambanden mellan organisationskultur, hälsa och effektivitet genom att kombinera analysen i SLOT:s Framtidsfokuserade medarbetarundersökning med biologiska markörer som stresshormoner, samt nyckeltal för logistik och produktkvalitet. Detta gör att vi kan prognostisera vilka möjligheter varje kund har om de lyckas ta nästa steg med sin organisation.