Framtidsfokuserad medarbetarundersökning

SLOT undersöker inte bara dåtid utan också framtid – önskat läge. Genom att jämföra dagens situation med önskat läge hjälper vi dig identifiera era möjligheter på ett tydligare sätt än traditionella undersökningar. Du kan enklare nå era önskade beteenden.

Kan det bli enklare?

1. Önskat läge ger bättre överblick av behov, spar tid och hjälper dig prata om rätt saker.
2. Rapporternas grafer är utformade så smart att de också är manus till er dialog om önskat läge.
3. Med mer tid till dialog om rätt saker hjälper SLOT:s Framtidsdialog dig att arbeta med resultatet så att du garanterat ökar er dialog om önskat läge och når era önskade beteenden.
4. Att enklare nå sina önskade beteenden innebär en enklare metod för att nå verksamhetens mål, skapa nöjda medarbetare och öka arbetsgivarattraktion.

Vi hjälper dig ta nästa steg

Vi anpassar SLOT till din ambition och förutsättningar, så att det blir enkelt att ta nästa steg:

A. Vill börja undersöka och utveckla – enkelt att komma igång
B. Använt undersökningar – vill få mer dialog och önskade effekter
C. Erfarna, vet vad vi vill åstadkomma – vill bli bäst

Välj det du behöver

Du kan välja fokus i undersökningen, använda olika språk och även få stöd för Performance Management.

Index; NMI, Ledarskap, Öppen kultur, Arbetsgivarattraktion.
Extra framtidsfrågor; Effektiva ledningsgrupper, Samarbete över gränserna, Informationskanaler m.m.
Fokusfrågor; Skräddarsydda frågor om t ex era värderingar och viktiga utmaningar.
Djupare analys; Hitta mönster och samband som leder till önskat resultat.

Exempel – Avgörande skillnader med SLOT

Traditionella undersökningen
Om en traditionell undersökning frågar ditt team hur de upplever Feedback och Mål/delaktighet så kanske du får reda på att de t ex upplever dagens situation som att de både får Feedback och Mål/delaktighet ”Ibland”, inte ”Ofta och inte ”Sällan”. Men, vad betyder det? Behöver vi utveckla något, är vi nöjda? Med en traditionell undersökning så vet man inte och får göra två saker:

1) Analys. Identifiera alla ”låga svar” och anta att utveckling behövs, eller nöja sig med en analys om vad grupper i genomsnitt behöver och avgöra om det är ”bra svar eller inte” i ditt team. Men allt är inte lika viktigt och olika grupper är inte exakt lika. Analysen leder till att ditt team kan missa både behov och upplevda styrkor, samt får betydligt svårare att prioritera. Här räcker inte undersökningen och analysen för att fånga in de unika förutsättningar och utmaningarna som ditt team har just nu.

2) Dialog. P g a analysen riskerar du att fokusera på fel saker och måste lägga tid på att prata mer om vad man faktiskt är nöjda med, vad man vill utveckla och vad som är viktigast. Om vi har ont om tid riskerar vi dessutom att helt missa behov och styrkor. Vi hinner inte prata så mycket om hur vi skulle vilja att det fungerade framöver och vad exakt vi ska göra nu. Alla dessa begränsningar minskar dina möjligheter att uppnå resultat.

SLOT:s Framtidsfokuserade medarbetarundersökning
1. Analys. Med SLOT:s undersökning får du också reda på att ”önskat läge” för ditt team är att man skulle vilja ha Feedback ”Ofta”, gruppen vill ha mer av detta (utvecklingsmöjlighet). För Mål/delaktighet är det önskade läget bara lite mer än ”Ibland” och man är nöjd med dagens situation. Du får exakt insikt i vad teamet vill bibehålla, utveckla mer av och ni kan göra en prioritering.

2. Dialog. Du och ditt team vinner tid när ni träffas eftersom ni snabbare kan fokusera på de viktigaste frågorna. Ni behöver inte prata lika mycket om det som varit tidigare och kan istället lägga mer tid på önskat läge, att visualisera hur Feedback i praktiken skulle fungera och hur nästa steg skulle se ut. Vi kallar det SLOT:s Framtidsdialog.

Med mer tid att prata om önskat läge och nästa steg så kan vi lova dig att delaktighet, motivation och tydlig målbild ökar kraftigt. Ni kommer att komma igång lättare och får garanterat mer önskade resultat från er resa. Prova SLOT:s enklare metod!