Framtidsdialog

Vi ger ledare färdighet att prata mer om önskat läge och skapa resultat med dialog. Framtidsdialogen gör att du kommer längre och håller arbetet levande även när det är ont om tid och tempot är högt.

Prova – det fungerar

Du får enkla hjälpmedel som ökar dina färdigheter att använda Framtidsdialog för att nå era önskade beteenden. Vi har i forskningsprojekt validerat vår metod att med Framtidsfokuserad medarbetarundersökning, tydliga manualer och träning ge ledare egen förmåga att använda Framtidsdialogen, det fungerar.

Mer önskat läge och nästa steg

Framtidsdialog använder psykologiska framgångsfaktorer och tar dig hela vägen genom planering, dialog, uppföljning och fram till era önskade beteenden. Många upplever att det är ett helt annat sätt att arbeta och ha dialog än tidigare; enklare och mer positivt. Effekten kommer när ni pratar mer om önskat läge och nästa steg och mindre om det som inte fungerar.

Hela organisationen till önskat läge

Vi har i över 15 år arbetat med att öka våra kunders färdighet i Framtidsdialog, hur man går från undersökning till önskade beteenden. Vi kan ge stöd hur ni får många ledare och en hel organisation att ta ert nästa steg, enklare. Många upptäcker att det är ledarutveckling i praktiken.